Podaj Łapę Bullom

0434

Płeć: pies
Opis:
rudobialy samiec w typie AST obroza 2237

Miejsce pobytu: Podaj Łapę Bullom
Kontakt do organizacji:
Stowarzyszenie Podaj Łapę Bullom
os. Dolnośląskie 101/129 97-400 Bełchatów tel. 794 700 649
https://www.facebook.com/podajlapebullom/

0435

Płeć: pies
Opis:
rudo-biały AST, chip nowy,

Miejsce pobytu: Podaj Łapę Bullom
Kontakt do organizacji:
Stowarzyszenie Podaj Łapę Bullom
os. Dolnośląskie 101/129 97-400 Bełchatów tel. 794 700 649
https://www.facebook.com/podajlapebullom/